Planforslaget lå ute til første gangs offentlig ettersyn i perioden 04.08.17 – 15.09.17, der det blant annet kom innsigelser fra fem statlige myndigheter. For å imøtekomme innsigelsene er det gjort endringer i planmaterialet som gjør det nødvendig å gjennomføre et nytt offentlig ettersyn. 

Hovedfokuset for andre høringsrunde er de forhold som er endret etter første gangs høring. 

Statens vegvesen har formelt oversendt plandokumentene til Lillehammer kommune 1. februar. 

Det er gjennomført følgende politisk behandling i Lillehammer kommune forut for andre gangs offentlig ettersyn:

Rådmannens saksframlegg er tilgjengelig her.

 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak er det sendt ut følgende kunngjøringsbrev [adresseliste].

Dette er dokumentene som inngår i andre gangs høring i perioden 23. februar til 13. april:

Dokumentene fra første gangs høring er tilgjengelige her