Trehus og flott arkitektur. Foto: Esben Haakenstad

Eiendomsskatt

I slutten av februar 2017 vil du motta informasjon om hva eiendomsskatten din blir, dersom du eier en bolig, fritidsbolig eller næringgseiendom i Lillehammer kommune. Arbeidet med å taksere hver enkelt bolig er i sluttfasen.

Hvorfor ny vurdering? 
Lillehammer kommunestyre vedtok 10. desember 2015 at alle eiendommer i Lillehammer skulle retakseres i løpet av 2016. Taksten har en varighet på 10 år og omfatter alle eiendommer i kommunen, kun med unntak av eksempelvis kirker, idrettsanlegg, museum m.m. (Eiendomsskatteloven § 5).
Eiendomsskatten er ellers den eneste skatten som kommunen selv kan kontrollere samt disponere, og skatt på bolig tilfører kommunen viktige inntekter.

Hvordan fastsettes taksten?
Som boligeier i Lillehammer har du tidligere mottatt et informasjonsbrev om at kommunen ville foreta en utvendig vurdering av din bolig og tomt. I perioden juli 2016-januar 2017 gjør kommunens representanter en utvendig vurdering av hver enkelt bolig og dokumenterer forhold som kan påvirke taksten. 
Taksten fastsettes av Skattetakstnemda ut fra faktaopplysninger i det nasjonale eiendomsregisteret samt utvendig vurdering. Taksten skal avspeile forventet markedsverdi (Eiendomsskatteloven § 8A-2) og det er viktig med likebehandling.
Takseringen kan gi grunnlag for å endre eiendomsskatten, som avgjøres av kommunestyret ut fra takst, bunnfradrag og skattesats. Eiendomsskatten kan ellers endres hvert år som en del av budsjettbehandlingen.

Hva skjer når?
15. desember 2016: Kommunestyret vedtar eiendomsskattesats og bunnfradrag på bakgrunn av gjeldende takst på boligen din.
 

Januar 2017: Skattetakstnemda vedtar ny takst på boligen din.
24. januar 2017: Formannskapet kommer med sin innstilling til kommunestyret om ny skattesats og bunnfradrag på bakgrunn av den nye taksten.
26. januar 2017: Kommunestyret vedtar skattesats og bunnfradrag på bakgrunn av den nye taksten. 

Den nye taksten
Takst på bolig og eiendomsskattegrunnlag legges ut til offentlig ettersyn i februar 2017. Da får du tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din og hvor mye eiendomsskatt du skal betale. Du mottar også informasjon om hvordan du eventuelt kan klage til Overskattenemda på taksten.

 


Kontaktinfo:

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Telefon: 61 05 07 77
Eventuelt servicetorget: 61 05 05 00, åpningtid 0800-15.00.