Tekst fra rektor

Kontakt oss

Skole og SFO:
Resepsjon:Tlf: 61267450
Direktenummer SFO: 
Rektor: Reidun Langvegg Stalsberg (mobil 986 66 229)
Inspektør: May Britt Høistad (61 26 74 59)
SFO-leder: Mette K. Tråseth (61 26 74 54)
Sekretær: Eli-Brit Ytterstad Holen (61 26 74 50)

Åpningstider skolen: 8-15
Åpningstider SFO: 7.30-16.30


Andre tilknyttet skolen:

Helsesøster
•Sigrun Bjørnbekk 
Kontaktinfo: telefon 908 08 842 / 61 22 17 70
epost: sigrun.bjornbekk@lillehammer.kommune.no    
•Helsesøster er tilstede på Ekrom onsdager, men kan kontaktes alle dager.

Eiendom:
•Georges Noel Bolingo (vaktmester)
•Lill Elsie Jacobsen (renhold)
•Sana Najm Salman (renhold)

PPT
•Stine Wangen
•Birte Krøger Træthaug

 


 

Kontaktlærere

  Trinnene:

1.trinn:

2.trinn:

3.trinn:

4.trinn:

5.trinn:

6.trinn:

7.trinn:

 

Elevrådskontaktlærer: Hege Johansson

 

 

 

 

Klassekontakter og FAU

Foreldre teller i skolenHer finner du oversikt over medlemmer i Ekrom skoles FAU, samt referater fra FAU-møtene og SU/SMU-møtene.

 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG

 Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU)som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Referatene legges ut her på hjemmesiden.

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU 2017-18.

Leder: Ingvill Helset, ingvillh@gmail.com (2.trinn)
Nestleder/KFU: Anne Simensen Bakkom, anne.bergo.simensen@gmail.com (4.trinn)
Kasserer: Georges Christel Del Castillo kapios2u@hotmail.com (6.trinn)
Styremedlemmer: Anne-Cathrine Duns, akduns@gmail.com (1.trinn)
                Michelle Cook Sæther, michjcook@hotmail.com (7.trinn)
               
                Kheyriya Sharif Mukhtar,<khayriya99@hotmail.com> (3.trinn)
                                Nina Therese Øversveen Svamo,  (SFO)
 

Referater FAU-møter:

2016-2017 2017-2018
8/9-16 4.9.17
26/9-16 9.10.17
24/10-16 6.11.17
   
5.12.16 7.1.18
9.1.17  

6.2.17    

Skolefest

 
6.3.17  
3.4.17  
8.5.17  

12.6.17

Årsmøte

 

Referat SU/SMU-møter:

12.10.15 18.05.17
6.2.16 25.10.17
21.11.16  

Reglement

Mobilskole

Om skolen

Logo U.dir nullmobbing