Velkommen til Ekrom skole!

Et godt sted å lære, et godt sted å være!

Ekrom skole er en fulldelt, en-parallellers barneskole som ligger landlig til ca 2 km nord fra Lillehammer sentrum.  For skoleåret 2017-18 har skolen 109 elever og 21 ansatte i hel- og delstillinger. Vi har et stort mangfold i skolemiljøet vårt og det er vi stolte av.

Ekrom skole har et stort og godt tilrettelagt uteområde som benyttes både til lek og undervisning. Skolen har også lett tilgang til naturopplevelser i skog og mark, dette brukes flittig i undervisningen gjennom hele året.

Til skolestart høsten 2019 vil vi flytte inn i nye skolelokaler på Nordre Ål skole.

Kontakt oss

Undervisningstider
Ukedag 1.-3.trinn 4.trinn 5.-7.trinn
Mandag 08:30-13:20 08:30-13:20 08:30-14:35
Tirsdag 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:35
Onsdag 08:30-13:20 08:30-14:15 08:30-14:15
Torsdag 08:30-12:35 08:30-12:35 08:30-12:40
Fredag 08:30-13:20 08:30-13:20 08:30-13:20

 

Åpningstider skolen:  08.00-15.00
Åpningstider SFO:  07.30-16.30
   
Skole og SFO:      
Resepsjon:   61 26 74 50
Direktenummer SFO:  
Rektor: Reidun Langvegg Stalsberg 986 66 229
Inspektør: May Britt Høistad  61 26 74 59
SFO-leder: Mette K. Tråseth  61 26 74 54
Sekretær: Eli-Brit Ytterstad Holen 61 26 74 50

 

Andre tilknyttet skolen:

Helsesøster Sigrun Bjørnbekk
Telefon: 908 08 842 / 61 22 17 70
Epost: sigrun.bjornbekk@lillehammer.kommune.no    

Helsesøster er tilstede på Ekrom onsdager, men kan kontaktes alle dager

 

Skolens tverrfaglige team:
Stine Wangen (PPT)
Terje Ringen Grundstad (rehab/fysioterapeut)
Pål Vinje Simensen (Barnvernstjenesten)
Sigrun Bjørnbekk (skolehelsesøstertjenesten)

 

Eiendom:
•Georges Noel Bolingo (vaktmester)
•Lill Elsie Jacobsen (renhold)
•Sana Najm Salman (renhold)

Kontaktlærere

  Trinnene:

1.trinn -18 elever :

2.trinn - 18 elever:

3.trinn - 14 elever:

4.trinn - 17 elever:

5.trinn - 15 elever:

6.trinn - 9 elever:

7.trinn - 18 elever:

 

Elevrådskontaktlærer: Hege Johansson

Foreldrekontakter og FAU

Foreldre teller i skolen
Her finner du oversikt over foreldrekontakter, medlemmer i Ekrom skoles FAU, samt referater fra FAU-møtene og SU/SMU-møtene.

Håndbok for FAU     

Ekromdagen - oppgaver til de ulike trinnene  

 

FORELDREKONTAKTER og FAU-representanter 2017-2018:

 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Referatene legges ut her på hjemmesiden.

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU 2017-18.

Leder: Ingvill Helset (2.trinn)
ingvillh @ gmail.com
Nestleder/KFU: Anne Simensen Bakkom (4.trinn)
anne.bergo.simensen @ gmail.com 
Kasserer: Georges Christel Del Castillo (6.trinn)
kapios2u @ hotmail.com 
Styremedlemmer: Anne-Kathrine Duns (1.trinn)
akduns @ gmail.com 
  Michelle Cook Sæther (7.trinn)
michjcook @ hotmail.com
  Kheyriya Sharif Mukhtar (3.trinn)
khayriya99 @ hotmail.com
 

Øystein Skotte (5.trinn)
oystein.skotte@vegvesen.no

Nina Therese Øversveen Svamo (SFO)
ninan_84@hotmail.com   

 

 

Referater FAU-møter:

2016-2017 2017-2018
8/9-16 4.9.17
26/9-16 9.10.17
24/10-16 6.11.17
   
5.12.16 7.1.18
9.1.17  

6.2.17    

Skolefest

 
6.3.17  
3.4.17  
8.5.17  

12.6.17

Årsmøte

 

Referat SU/SMU-møter:

12.10.15 18.05.17
6.2.16 25.10.17
21.11.16  

Reglement

ORDENSREGLER FOR EKROM SKOLE
EKROM SKOLE – ET TRYGT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE
 
Vi vil at Ekrom skole skal være en god, trygg og trivelig arbeidsplass for elever og ansatte. For å oppnå dette må vi ta hensyn til hverandre og følge ordensreglene i det daglige samværet.
 
1. Alle skal være høflige og greie mot hverandre.
2. Vi viser respekt for at vi er forskjellige, og erter eller mobber ikke.
3. Vi bruker stoppregelen.
4. Vi banner ikke og bruker heller ikke stygge ord.
5. Alle er ute, på skolens område i friminuttene. Vi møter presis til timene.
6. Ytterklær, lue/caps og sko har sine plasser på gangen. Vi bør bruke innesko.
7. Elevene kan bruke sykkel til og fra skolen. De som sykler skal bruke hjelm, og sykkelen skal være i forskriftsmessig stand. I skoletiden skal sykkelen være parkert på skolens overside. Sparkesykkel kan brukes av elever på skolens bakside i friminuttene, og under forutsetning av at hjelm brukes.
Selv om elevene kan sykle fra 1.trinn av anbefaler skolen at Trygg trafikks retningslinjer følges: Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde. Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å sykle alene.
8. Snøballkasting er kun tillatt på oppsatte blinker.
9. Til aking bruker vi bare akeutstyr uten meier.
10. Vi tar vare på alt som tilhører skolen – både ute og inne.
11. Tyggegummi og godteri er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å røyke eller bruke andre rusmidler på skolen.
12. Mobiltelefon skal være avslått og ligge i sekken når vi er på skolen.
 
Det er ellers vedtatt slike rutiner for oppmøte/fravær i barneskolene i Lillehammer kommune:
Foreldrene plikter å melde fra til skolen og gi beskjed dersom eleven er syk eller av annen årsak ikke kommer til skolen. Det skal gis beskjed før kl 08:15 på sms til 03686 (start meldingen med EKROM KLASSE, for eksempel  EKROM 1A) eller på tlf 61 26 74 50 / 61 26 74 56.
 
Dersom eleven ikke møter opp i klassen til første time og skolen ikke har fått beskjed fra foreldrene, plikter skolen å kontakte foreldrene hjemme eller på jobb for å få klarlagt årsaken til fraværet.
 
 

Mobilskole

Mobilskole logo Ekrom skole blir Mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Nå innfører vi for alle klasser bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

  • Send melding når barnet ditt er sykt
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Send SMS til kontaktlærer
Send SMS til 03686, og start meldingen med EKROM KLASSE, f.eks. EKROM 1A

Foresatte har nå muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:

For å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten
EKROM (mellomrom) KLASSE (mellomrom) TEKST til 03686.

F.eks. Hvis du har en elev i 3A, sender du SMS for eksempel slik: «EKROM 3A Per er syk i dag. Hilsen Lise.» til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS
Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.
Dette er et gratis tilbud fra skolen. Vi oppfordrer alle foresatte til å bruke Mobilskole, da det vil skape en direkte kommunikasjon mellom hjem og skole. Mobilskole er tatt opp og vedtatt i FAU.


Ingen ekstrakostnad
Du kan lese mer om mobilskole på: http://www.mobilskole.no/

 

Om skolen

Ekrom skole er en 1.-7. barneskole i nordre del av Lillehammer. Vi er  "grendeskolen i byen", og kan derfor nyte godt av både det landlige og urbane i læringsmiljøet vårt.

Skolen sto ferdig i 1975. I 1997 fikk skolen et tilbygg i forbindelse med reform-97 og 6-åringenes inntog i skolen. Dette tilbygget rommer også SFO. Skolen manglet, fram til høsten 2010, gymsal. Da sto endelig praktbygget ferdig - et rom som gir oss utallige muligheter både til fysiske og kulturelle aktiviteter. Det er stor aktivtet i gymsalen også etter skoletiden da den er flittig brukt av lag og foreninger på kveldstid. Alle trinn ved skolen har også tilbud om å ha en egen aktivitetstime i løpet av uka for å skape et godt fellesskap på tvers av barn og voksne i skolemiljøet. 

I tillegg til fysiske aktiviteter og naturopplevelser, har Ekrom skole en kulturell profil. Lærere og elever benytter Lillehammer kommunes mange kulturinstitusjoner og kulturtilbud i stor grad. Dette gir grobunn for både kulturopplevelser og kulturelle aktiviteter. Vi er også glad i å dele opplevelser innad på skolen, og en gang i måneden holdes det morgensamlinger i regi av de ulike klassetrinnene. Her er alle hjertelig velkomne til å komme å se! I juni gjennomføres "Ekromdagen" i regi av skole og FAU. Dette er en kombinert skoleforestilling og aktivitetskveld.

Foreldre, elever og ansatte ved Ekrom skole samarbeider om at skolen skal være: Et godt sted å lære, et godt sted å være, der det er rom for alle og blikk for den enkelte.

Skoleutbygging - Nordre Ål skole

- Hva med en lite flyvetur over byggeplassen. Se her!

Byggekamera. Følg med på byggeplassen. Nytt bilde hvert 10.minutt.

Trafikksikringsplan etter åpning av Gamle Kringsjåveg. 12.april 2018.

Ekrom & Kringsjå skole blir slått sammen fra august 2019.
4.mars 2018. Graving og sprenging. Veidekke har lagt ut denne videosnutten fra graving og sprengningsarbeidet på Facebook. Eller se videoen her uten Facebook.

Foreløpig litt vanskelig og se for seg nye Nordre Ål skole. 

Oversikt graving 4.mars 2018 kvo.jpg

Bilder under viser inngang fra sørsiden og et interiørbilde av fellesarealet.

Eksteriør sør.jpg

Hall  & auditorium.jpg

Her kan du se flere byggeprosjekter i Lillehammer kommune.

Logo U.dir nullmobbing

Siste nytt

FØRSKOLEDAG 24.mai.Se program her.