Elektronisk innkjøp

Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner er i startfasen på utrulling av elektronisk handel (e-handel). Kommunene starter med utvalgte rammeavtaleleverandører og i løpet av sommeren 2016 vil kommunene i sin helhet være aktive på e-handel med minimum 36 utvalgte leverandører.

Rammeavtaleleverandører som er aktivert i vårt innkjøpssystem vil da kunne motta ordre elektronisk fra kommunene på e-post. Dette må være en e-postadresse som daglig blir fulgt opp.
Det er viktig å merke seg at avsender på våre ordre er IBX-plattformen, og ikke kommunenavnet. IBX er operatøren av den offentlige markedsplassen, ehandel.no, som vi er tilsluttet.
E-post med ordre har denne avsender: ordre@ibxplatform.com
Alle ordre som sendes på denne måten vil inneholde en beskrivelse av det som bestilles, og et ordrenummer.
Faktura som genereres på bakgrunn av en innkjøpsordre skal merkes med dette innkjøpsnummeret. Ordrenummeret som følger bestillingen benyttes som referanse i fakturaen. Ordrenummer vil vi benytte til å matche faktura mot ordre i vår fakturahåndteringsløsning inn mot regnskap.

Kontakt innkjøpskontoret:

innkjop@lillehammer.kommune.no


Eli Ruud Bjørgo                 61 05 05 55 / 977 68 335
Inger Marie Monkan         61 05 05 86
Kajsa Merete Haldsrud   917 14 153
Olav Sørbu                       481 82 289