Illustrasjon

Elektronisk sanitærmelding

Lillehammer kommune har fra og med 1. januar 2016 innført elektronisk sanitærmelding.

Målet er å gi en mer enhetlig saksbehandling.

Du søker via kundeportalen på www.gravemelding.no