Illustrasjon

Ved Vingar skole:

Elever forsøkt lokket inn i bil

Elever ved Vingar skole i Lillehammer skal ved ulike anledninger de siste dagene ha blitt forsøkt lokket inn i bil av en ukjent person på skolevegen til Vingar skole. Episodene er meldt til Gudbrandsdal politidistrikt.

Lillehammer kommune og politiet ber med dette alle om å være ekstra oppmerksomme på lignende episoder og ta kontakt med Gudbrandsdal politidistrikt dersom noe skulle oppstå, tlf: 02800.