Lillehammer kommune og politiet ber med dette alle om å være ekstra oppmerksomme på lignende episoder og ta kontakt med Gudbrandsdal politidistrikt dersom noe skulle oppstå, tlf: 02800.