EMUT, Elever med utvidet tilbud

EMUT er Kulturskolens tilbud til viderekomne elever, foreløpig innen musikk, som er spesielt interesserte i å kunne utvikle sine ferdigheter og sitt talent mest mulig. Det er inntil ti plasser på EMUT.

Elever kan bli tatt opp på EMUT etter søknad etter anbefaling fra lærer. Opptak skjer i juni for påfølgende skoleår

Tilbudet består i:

  • Utvidet tid til instrumentalopplæring ( 45 min. time pr. uke )
  • Deltakelse i et av Kulturskolens faste ensembler. (Kulturskolens orkester for elever som spiller orkesterinstrument, annet fast ensemble eller kor for elever som ikke spiller orkesterinstrument) .
  • Deltakelse på fellesaktiviteter ( 4 kvelder i halvåret 17.00 – 19.00)
  • Teoriundervisning hver 2.uke
  • Deltakelse i kammermusikkgrupper
  • Kammerkonsert

Vi vil gjennom dette tilbudet forsterke et rikt miljø der interesserte elever gjensidig kan inspirere hverandre
Vi ønsker at tilbudet skal bidra til å videreutvikle et godt og kreativt miljø i hele Kulturskolen.
Vi vil gi Kulturskolen enda større mulighet til å bidra med kulturinnslag i ulike sammenhenger

Forventninger og krav til deltakerne:

 Våre forventninger til oppfølging m.h.t. øving og forberedelser økes. Læreren vil følge opp dette.
 Sette opp halvårsplan i samråd med læreren for ønsket og planlagt utvikling og aktivitet, og denne planen skal evalueres i ettertid.
 Elevene skal delta i samspill i sporadiske musikkgrupper, akkompagnering o.l
 Elevene skal til enhver tid ha et repertoar som er presentabelt for publikum i ulike sammenhenger
 Elevene skal kunne stille opp på ulike spilleoppdrag for Kulturskolen på relativt kort varsel. ( minst to pr. halvår )