Søknadsportalen er nå åpen for å sende inn søknader.

Lillehammer kulturskole skal gi barn og unge muligheter til å få opplæring innen musikk og andre kulturuttrykk, og ta del i kulturell utfoldelse. Kulturskolen har et rikt tilbud om opplæring og aktivitet. Alle barn og unge i alderen ca. 4-26 år, bosatt i Lillehammer kommune, kan søke om å bli elev innen disse feltene:

Musikk / Visuell kunst/ Teater

Mer detaljert informasjon om tilbudet, og link til elektronisk søknadsskjema finner du her.

Ved spørsmål  ring 61 05 08 82 / 61 05 08 04 / 913 53 909