Mens Espen Granberg Johnsen har vært på ferie, har varaordfører Per Prestrud vært fungerende ordfører i Lillehammer. Tirsdag 16. juli inviterte han seg selv med til en arbeidsdag hos hjemmetjenesten ved Søre Ål bo- og servicesenter. - Veldig lærerikt, sier Presterud om den dagen og skryter av de ansatte.

Profesjonelle
- Jeg er imponert over profesjonaliteten og evnen til å takle alle de forskjellige beboerne. Folk er jo forskjellige og har ulike ønsker og forventninger, og jeg må virkelig berømme de ansatte. Evnen de har til å kommunisere med alle typer mennesker...våre folk holder absolutt en høy faglig standard.

Kunnskap om tjenestene
Per Prestrud fulgte en ansatt i hjemmetjenesten gjennom en hel dag og var med fra vakta startet med vekking og utlevering av medisiner. På nært hold kunne han dermed følge arbeidsdagen til den ansatte og samtidig få et innblikk i hvordan hverdagen til mange av kommunens brukere arter seg. - Dette er noe vi politikerne burde gjøre mer, sier han. - Vi sitter så fjernt fra de det gjelder når vi driver og behandler saker og bevilger penger. Jeg mener det er et generelt behov for mer innsikt i tjenestene vi driver. Det å erverve mer kunnskap er bare positivt, avslutter han, og ser ikke bort ifra at han vil invitere seg selv igjen til å følge andre av kommunens yrkesgrupper ved en senere anledning.