Vingar_skole_2

Endring av skolekretser

Det foreslås at Vingar skolekrets overføres til Åretta ungdomsskolekrets. Forslaget er nå ute på høring.

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 10/17 av 23.02.17 legges rådmannens forslag til endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Lillehammer kommune ut på høring.

Høringsbrevet finner du her (DOC) (PDF)

Lokal forskrift med forslag til endring finner du her (DOC) (PDF