Medarbeiderundersøkelser

Enkelte gatelys i Lillehammer er ute av drift

Dette gjelder bl.a. Storgata fra Lilletorget til Gudbrandsdalsvegen og området ovenfor Storgata mot Sigrid Undsets veg. Eidsiva jobber med å finne feilen, men vet foreløpig ikke hvor lang tid det tar å utbedre.

Andre områder som er berørt er:
Kirkegatebrua
Brubakken
Nymosveingen
Spinnerivegen
Tomtegata inkl, Statens vegvesen
Nordsetervegen fra Brannstasjon
Sigrid Undsets veg fra Gjørtlervegen mot nord
Hammersengvegen
Langesgate, øvre del
Nybu
Mejdells gate
Maihaugvegen
Bankgata fra Anders Sandvigs gate
Parkbelysning i søndre Park