Grunnskole er en del av sektor for Oppvekst, utdanning og kultur. Tjenesteområdet har over tid brukt ressurser på grunnleggende ferdigheter, mestring og inkludering, Utviklingsarbeid skal være forskningsbasert og skolen skal danne og utdanne. I sektoren er det utstrakt samarbeid mellom tjenestene for å gi et samordnet tilbud til barn og unge.
Tjenesteområdet består av en kombinert barneskole/ barnehage, syv  barneskoler, to ungdomsskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og PPT.

SKOLESJEF

Ansvarsområder

 • Skolesjefen har fag-, økonomi-, personal- og resultatansvar for enheten

 • Skolesjefen rapporterer til sektorsjef for Oppvekst, utdanning og kultur

Hovedoppgaver

 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av faglig kvalitet i Lillehammerskolen

 • Lederoppfølging av rektor-kollegiet samt skolesjefens stab

 • Oppfølging av kvalitet i den enkelte skole

   

  Vi søker etter en skolesjef med følgende egenskaper:

 • Er løsningsorientert, målbevisst, prosessorientert og beslutningsdyktig

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • Har en lederfilosofi basert på åpenhet, respekt og tydelighet

 • Er resultatorientert og har god økonomisk forståelse

 • Har stor arbeidskapasitet

 • Har mot til å ta sjanser

 • Har en helhetlig og systematisk tilnærming til utfordringer

 • Er utviklingsorientert og ambisiøs på skolens vegne

   

Utdanning

 • Høgskoleutdanning med pedagogikk og ledelse

   

  Erfaring:

 • Erfaring fra ledelse, fortrinnsvis innen skoleverket og god kunnskap om skole
   

  Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.

 • Lønn etter avtale.

 • God forsikring og pensjonsordning

   

For å oppnå best mulig tilfang av søkere har vi lang søknadsfrist. Vi ber likevel kandidater som kan være interesserte om å snarlig ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82 150, i De4 Search & Consulting AS. Søknadsfrist 1. september 2016.

Henvendelser vil bli håndtert med diskresjon, også ovenfor oppdragsgiver.

Søknaden sendes elektronisk ved å trykke her.

I det elektroniske søknadsskjemaet må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.