Ergoterapi

Generelt

Beskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Henvisningsskjema
Prioriteringsliste
aaa

Regelverk

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.


Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrifter

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
aaa

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Lillehammer rehabiliteringssenter
Storgata 9
2609 Lillehammer

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Lillehammer rehabiliteringssenter
Telefon:
61275950
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Storgata 9 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:
09.00 - 15.00
Avdeling:
Lillehammer rehabiliteringssenter
Telefon:
61275950
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Storgata 9 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:
09.00 - 15.00

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-10-10 11:34
Gyldig fra
2011-06-09
Gyldig til
2017-01-15