Ergoterapi

Tjenester – Ergoterapi ikon

Nyheter og kunngjøringer – Ergoterapi ikon

rehab

Ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe mennesker i alle aldre til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

2011-06-17