Avlingsskade

Erstatningsordninger i landbruket

Skader forårsaket av naturen eller klimatiske forhold kan erstattes, under finner du informasjon om de ulike ordningene.