Etablererkursene til Innovasjon Norge er blitt gjennomført gjennom flere år, og er dermed godt kvalitetssikret. Kursene består av totalt 6 moduler, men den enkelte må vurdere hvilke moduler som er aktuelle.

De første tre modulene er spesielt tilpasset kompetansebehov i idéavklaring- og utviklingsfasen, hvor målet for gründeren er å avklare ideens realisme og markedsmuligheter, samt utarbeide forretningsplan på grunnlag av denne kunnskapen. Mål: Har virksomheten “livets rett”? Modulene 4-6 er tilpasset markedsintroduksjon- og vekstfasen og skal bidra til å styrke kompetansen og gjennomføringsevnen til gründere i nyetablerte bedrifter. Mål: Styrke gjennomføringsevnen til gründere.

Du kan lese mer om kursene her.