IN logo

Etablererkurs 17.oktober

Innovasjon Norge Oppland arrangerer etablererkurs og kurs for unge bedrifter. I Lillehammer begynner etablererkurset, som tar for seg idéavklaring- og utviklingsfasen, 17.oktober. Føler du at din bedrift er forbi denne fasen, begynner kurs med fokus på markedsintroduksjon og vesktfasen 5.desember.

Etablererkursene til Innovasjon Norge er blitt gjennomført gjennom flere år, og er dermed godt kvalitetssikret. Kursene består av totalt 6 moduler, men den enkelte må vurdere hvilke moduler som er aktuelle.

De første tre modulene er spesielt tilpasset kompetansebehov i idéavklaring- og utviklingsfasen, hvor målet for gründeren er å avklare ideens realisme og markedsmuligheter, samt utarbeide forretningsplan på grunnlag av denne kunnskapen. Mål: Har virksomheten “livets rett”? Modulene 4-6 er tilpasset markedsintroduksjon- og vekstfasen og skal bidra til å styrke kompetansen og gjennomføringsevnen til gründere i nyetablerte bedrifter. Mål: Styrke gjennomføringsevnen til gründere.

Du kan lese mer om kursene her.