Du kan se hele høstens kurskalender her

Innovasjon Norge har i høst gjort noe om på modulene sine, og for de som har tatt moduler i etablererkurset tidligere kan det være greit å sette seg inn i hvordan de nye modulene henger sammen med de som ble tilbudt i vår:

NYE KURSMODULER

 

Kursmoduler høst 2012 og vår 2013

Modul 1: Kundebehov og verdiløfte

=

Modul 1: Markeds/kundebehov. Forretningsplan og forretningsmodell

Modul 2: Kunderelasjoner og distribusjonskanal

Kursmodulen er ny og forbedret: Mer praktisk orientert inn mot salg

NY

Modul 4: Kunderelasjoner. Distribusjonskanal

Modul 3: Teori: Hvordan selge et budskap

Modul 3: Budsjett og kapitalbehov. Formaliteter

=

Modul 2: Økonomi – budsjett og kapitalbehov. Innføring i formaliteter

Modul 4: Nøkkelressurser og nøkkelpartnere

=

Modul 5: Nøkkelressurser. Nøkkelpartnere

Modul 5: Likviditet, regnskap som styringsverktøy

=

Modul 6: Økonomi – likviditet, regnskap som styringsverktøy