I løpet av kursene kan du lære om følgende:

Modul 1 (oppstart 20.mars): Markeds/kundebehov. Forretningsmodell og forretningsplan .
Du får verktøy for å kartlegge kundebehov og dermed bedre kunne arbeide med utvikling av ditt produkt/tjeneste. Vi tar for oss hva som må til i arbeidet med egen forretningsmodell og forretningsplan.

Modul 2: Økonomi – budsjett og kapitalbehov. Innføring i formaliteter.
Du må ha inntekter for å skape en levedyktig bedrift. Dette koster tid og penger. Det er derfor viktig å fokusere på inntekts- og kostnadsstrømmer og sette opp realistiske budsjetter. Formaliteter må på plass, her får du tips til hvordan gå frem.

Modul 3: Hvordan selge et budskap.
I arbeidet med å etablere egen bedrift må du selge inn ditt produkt/tjeneste til forskjellige samarbeidspartnere og kunder. Du vil lære om presentasjonsteknikk og du får innspill og tilbakemeldinger fra et panel på din presentasjon.

Modul 4 (oppstart 20.mars): Kunderelasjoner. Distribusjonskanal
Vet du hvordan bygge og opprettholde gode relasjoner til dine kunder over tid? Kjenner du til hvilke kanaler som er effektive for å nå dine kunder? Lær om strategiske valg, og få tilgang til metoder og verktøy.

Modul 5: Nøkkelressurser. Nøkkelpartnere
Å drive egen virksomhet krever forskjellig form for kompetanse og personlige egenskaper. Vi fokuserer på det å bygge og bruke nettverk – det å bygge et sterkt team for å oppnå bedriftens mål og ambisjoner. Vi setter også fokus på styrets ulike roller og funksjoner.

Modul 6: Økonomi – likviditet, regnskap som styringsverktøy
Vi tar for oss tallenes betydning. For å drive en sunn virksomhet er det viktig å forstå hva som påvirker likviditeten og forstå grunnleggende prinsipper i regnskapets oppbygging. Regnskapet inneholder mye viktig informasjon og kan være et nyttig styringsverktøy.

For mer informasjon og komplett oversikt over kursdatoer gå inn på sidene til Innovasjon Norge Oppland.