Etablering av barnehage

Nyheter og kunngjøringer – Etablering av barnehage ikon

Plankart BBFLBHG

Birkebeineren friluftsbarnehage

Kommunestyret har i møte den 22. mai 2014 godkjent forslag til reguleringsplan for Birkebeineren friluftsbarnehage. Planen legger til rette for at Birkebeineren friluftsbarnehage kan etablere seg i nye lokaler innenfor friområdet på Birkebeineren skistadion, hvor barnehagen også drives i dag.

2014-01-16
IMGP2016

Reguleringsplan for barnehage i Hans Aanrudsveg

Reguleringsplan for barnehage i Hans Aanrudsveg ble godkjent av kommunestyret 15.12.11. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en barnehage, utearealer, atkomst og parkering.
2011-08-31
Del |