Etablering av barnehage

Nyheter og kunngjøringer – Etablering av barnehage ikon

IMGP2016

Reguleringsplan for barnehage i Hans Aanrudsveg

Reguleringsplan for barnehage i Hans Aanrudsveg ble godkjent av kommunestyret 15.12.11. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en barnehage, utearealer, atkomst og parkering.
2011-08-31
Illustrasjon

Barnehageforvaltningen

BARNA I LILLEHAMMER SKAL OPPLEVE EN BARNEHAGE DER DE BLIR MØTT

MED ÅPENHET,TILLIT OG RESPEKT,

OG OPPLEVER STØTTE OG UTFORDRINGER

I SIN UTVIKLING OG LÆRING

(Barnehageplanen 2008-2016)

 

2011-07-04
Del |