europeisk mobilitetsuke-logo

Samarbeid om klima og miljø;

Europeisk mobilitesuke

Lillehammer kommune har vedtatt å være med i verdens største kampanjeuke for miljøvennlig transport fra 2014. Den arrangeres i mer enn 2000 europeiske byer hvert år fra 16. - 22. september.

Stand mobilitetsuka
Utstilling polet 2015
Barn kringsjå må gå
Ordfører og lokalt næringsliv
Miljøvernrådgiver og Statens vegvesen
Møbler biblioteket
Mjøsen skog- utstilling
Oppland trafikk-stand
stand 2015
ordfører 2015- stand
Sykler jernbane
klimadebatt2 politiker og befolkning
Lystavle
Bibliotek parkering 2014
gir sykkelbyen mindre utslipp
smestad ungdomskole sykkel generelt
Smestad ungdomskole sykkel ordfører

For å delta i mobilitetsuka har kommunen forpliktet seg til å innføre minst et permanent tiltak, som bidrar til dreining fra privatbilbruk mot mer miljøvennlig transportmiddelbruk. Gode eksempler på dette i Lillehammer er tilrettelegging for sykkel i tverrløypa gjennom Nybu med ny bru over Åveitadalen mot Stampesletta, og prioritering av sykkel i Elvegata-Nymosvingen. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre aktiviteter som fokuserer på årets tema, samt å markere en bilfri dag ved å reservere ett eller flere områder av byen for gående, syklister og kollektivtransport hele dagen.

Les mer om hva som skjer på Lillehammer 2015:

- PROGRAM