Det er Fylkesmannen i Oppland som synes Lillehammers planverk er så bra, at det holdes fram som det gode eksempel overfor andre kommuner.