Hva er Faritrade?
Fairtrade er merkeordningen som garanterer at produkter er handlet på en slik måte at produsentene får skikkelig betaling for sine produkter, og lever og arbeider under tryggere sosiale vilkår.
Fairtrade Norge kjøper og selger ikke produkter, men setter sitt garantimerke på varer som er handlet i overensstemmelse med de internasjonale standardene for Fairtrade. Det er en non-profit organisasjon og har dermed ingen økonomisk egeninteresse. 

Strenge kontrollmekanismer skal sikre Fairtrade-standardene og kontrollere verdikjeden - helt frem til handlekurven. Fairtrade-merket baserer seg på at en uavhengig sertifiseringsinstans (den ISO 65 sertifiserte FLO certification), som kontrollerer at produsentene faktisk får det som merkeordningen lover. Dette gjøres blant annet gjennom årlige kontroller av gårdene.

Det spesielle med Fairtrade-standardene er at de ikke bare retter krav mot produsentene, men også mot importørene av deres produkter. På denne måten skal Fairtrade sikre at produsentene faktisk har ressurser og muligheter til å etterfølge standardene.

Hva er en Fairtrade-by
Fairtrade-by er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til- og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-by må stedet nå en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer merkeordningen for etikk og sosial ansvarlighet. Konseptet Fairtrade-by gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initiativer innenfor miljø og rettferdighet. Les mer om Fairtrade her og hvordan det fungerer her.

Vil du lese mer om Fairtrade Lillehammer følg oss på:

fb_icon_325x325.png

 

 

Disse kriteriene må Lillehammer kommune oppfylle for å få Fairtradestatus:
1. Dannelse av en styringsgruppe
2. Politisk støtte fra kommunen
3. Salg av Fairtrade-merkede produkter
4. Bedrifter og organisasjoners forbruk av Fairtrade-merkede produkter
5. Aktivt informasjonsarbeid.
Les mer om kriteriene her.

Styringsgruppen består av:
Øyvin Aamodt - Rødt, oppnevnt leder fra kommunestyret
Elisabeth H. Negaard -  administrasjon 
Ane Tveiten - AUF  
Lars Kjelkenes Giæver - Miljøpartiet De Grønne
Erik Skjellerud - senterleder Strandtorget kjøpesenter
Sim Joakim Gerkum - leder ungdomsrådet
Kjell Bjørnbekk - Menighetene

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt.