Det vil bli en enkel seremoni med innslag av taler, sang og musikk.  Se her.

Statusen "Fairtrade-kommune" er en utnevnelse for kommuner eller byer som engasjerer seg for etisk handel og jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. I en Fairtrade-kommune jobber flere samfunnsaktører sammen slik at de kan være med og bedre leve- og arbeidsforhold i utviklingsland gjennom handel. Les mer her www.fairtrade.no