Fallvilt

Fallvilt og ettersøk

Fallvilt er alt vilt som finnes skadet, sykt eller dødt i naturen. Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.

Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune. Fallviltgruppa har ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til:

·        Fallvilt
·        Skadet vilt som må avlive
·        Vilt som felles som skadedyr
·        Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.
Dyr som kan nyttes til mat skal håndteres som slakt og godkjennes av Mattilsynet. Kjøttet selges til inntekt for viltfondet. Salg av kjøtt fra fallvilt i Øyer annonseres, slik at interesserte kan tegne seg på en liste for kjøp. Rekkefølgen på lista trekkes. I Lillehammer og Gausdal er det sjelden det er kjøtt for salg.

Påkjørsel av vilt skal varsles til politiet på 02800
Kommune
Leder for fallviltgruppa
Tlf.
Lillehammer
 Tom Gundersen
414 65 600
Øyer
 Mikael Kvam
61 27 87 35 ( p) / 61 26 69 20 (a) / 970 37 161
Gausdal
Ola Kleiven
953 39 622 (vakttelefon)

Ettersøksavtale
Ved all jakt på storvilt er det krav om tilgang på godkjent ettersøksekvipasje. Hvis en ikke har dette selv eller i eget jaktlag må en inngå en ettersøksavtale med en godkjent ekvipasje. Avtale som kan brukes finner du til høyre på siden.
Norsk kennel kubb fører en oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer