Illustrasjon

Familieteamet

Formål med tjenesten: Kommunalt forebyggende lavterskeltilbud for barn og unge 0 - 18 år. Vi skal være enkle å få tak i, gå raskt inn i saken, kan jobbe på alle arenaer.

Hvem får tjenesten: Barnet/ den unge og alle involverte; familien, foreldre i foreldrerollen, lærere, barnehage m.fl. Individ eller gruppe.

Eksempler på temaer:

- styrke/støtte foreldrerollen

- kommunikasjon foreldre-barn, familie-skole, elev-elev, personalgrupper

- søskenproblematikk

- barn i skilsmisse

- barn og psykisk syke foreldre, eller syke søsken

- barn og sorg

- konflikter på ulike nivåer

- noen å snakke med

- bistand ti event. videre henvisning

- temaer/kurs for personell eller foreldregrupper

- "store eller små" spørsmål/tanker

Hvordan få tjenesten: ta kontakt med oss på helsestasjonen eller pr telefon/mail

Besøksadresse:

Storgata 170
2615 Lillehammer

 

Postadresse:

Post boks 986,
2626 Lillehammer

Tjenesten er gratis
 

- Tone R. Moe, mail: tone.rambak.moe@lillehammer.kommune.no.  Telefon: 61221770, mobil: 41845283
Teamkoordinator, Barnevernpedagog og PMTO terapeut

Kaja Thorshaug, mail: kaja.thorshaug@lillehammer.kommune.no  Telefon: 612 21 770, mobil: 48 23 35 66
Psykolog

-Siri Nyenget, mail: siri.nyenget@lillehammer.kommune.no Telefon: 612 21 770, mobil 41 84 88 29
Klinisk sosionom

-Helena Svedenborg, mail: helena.svedenborg@lillehammer.kommune.no  Telefon 612 21 770, mobil 41 58 97 92
Psykolog