Blå gruppe 2

Aktiviteter i fargegruppene

For å nå målene i rammeplanen og barnehagens årsplan mener vi det er viktig å tilrettelegge ut fra alder og utviklingsnivå. Dette gjelder spesielt rammeplanens sju fagområder. Flere dager i uka deler vi barna inn i grupper etter alder, og mye aktiviteter foregår i disse gruppene, vi kaller det fargegrupper. Dette gjelder spesielt barna på stor avdeling, dvs blå, gul og lilla gruppe. Barna på småbarnsavdelingene, rød og grønn gruppe, har fargegrupper en gang i uka.

2014-12-19

Lilla gruppe

Lilla gruppe består av de barna som er født i 2012 og skal begynne på skolen til høsten. I år er det til sammen 13 barn som er født i 2012.
2015-01-16