Fastlege

Nyheter og kunngjøringer – Fastlege ikon

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er lokal helsemyndighet og ivaretar følgende lovpålagte funksjoner i kommunen:

2011-06-28

Fastlegeordningen

Fastlegene skal, på vegne av kommunen, gi innbyggerne legetjeneste hverdager i tiden 08.00-1500. Legene har etter ”Lov om helsepersonell” plikt til å gi øyeblikkelig hjelp, og skal innrette praksis slik at de driver forsvarlig virksomhet, og har tilfredsstillende telefonmottak. Siden legene må prioritere akutthjelp, kan det kan være noe ventetid for avtale som ikke haster.

2011-06-28