Kontakt oss

Kommuneoverlege Morten Bergkåsa
(i foreldrepermisjon)

Konst. kommuneoverlege: Naim Degirmenci

Besøksadresse: Storgata 51, 3. etasje
Postadresse: Postboks 986, 2626 Lillehammer

Tlf: 980 15 615

Send e-post:

2016-11-02

Fastlegeordningen

Fastlegene skal, på vegne av kommunen, gi innbyggerne legetjeneste hverdager i tiden 08.00-1500. Legene har etter ”Lov om helsepersonell” plikt til å gi øyeblikkelig hjelp, og skal innrette praksis slik at de driver forsvarlig virksomhet, og har tilfredsstillende telefonmottak. Siden legene må prioritere akutthjelp, kan det kan være noe ventetid for avtale som ikke haster.

2011-06-28