Samarbeidet om brannvesen mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer omfatter også feiervesenet.
Feierseksjonens skal sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader.
Dette gjøres gjennom:
  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • veiledning til huseier om retting av feil og mangler
  • motivasjon- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring

Feierseksjon består av 9 årsverk forå ivareta de pålagte oppgavene.

Seksjonsleder Geir Wangen Mob.91 31 94 60  E-post: geir.wangen@lillehammer.kommune.no
Postmottak ved tilbakemeldinger og spørsmål: brannforebyggende.postmottak@lillehammer.kommune.no
 
Besøksadresse:
Lillehammer brannstasjon
Lars Skrefsrudsgate 6
2615 Lillehammer
 
Postadresse:
Lillehammer Region brannvesen
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehamme

Installasjon av ildsted

Alle nyistallasjoner og vesenlig endringer av ildsterer må meldes feierseksjonen. Dette for å bli registrert i våres database og inngå  i  feie- og tilsynsordningen.
Kontrollerklæring  sendes ved bruk av elektronisk skjema som du finner her, dette sendes automatisk til feierseksjonen.
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke sertifiserte montører/entreprenører til dette arbeidet. Oversikt finner du her!
 
Trykk her for kontrollerklæring for gass (Under utarbeidelse).

Takstige

For att feieren skal kunne utføre sitt arbeide på en trygg og sikker måte er det krav att boligeier monterer takstige. Se informasjon her!


Fritak for feiie og tilsynsavgift

Unntaksvis kan det søkes om fritak for feiing og tilsyn, da skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert.
Søknad her!

Gode råd og tips!