Kommunestyret har tidligere vedtatt at Buvollen skole skal legges ned fra 1. august 2018. Fra denne dato vil elevene som i dag tilhører Buvollen skole være elever på Jørstadmoen skole. I denne høringen bes instansene om å gi sin mening om en eventuell sammenslåing fra 1. august 2017. Dersom skolene slås sammen vil de fortsatt eksistere som to separate skoler, men med felles rektor i skoleåret 2017/18. Jørstadmoen har i dag en rektor i full stilling, mens rektor ved Buvollen har en delt stilling mellom barnehage og skole.

Begrunnelsen for eventuelt å organisere skolene med én rektor er å bygge en felles skolekultur før sammenslåingen i august 2018. En slik organisering vil også innebære en økonomisk besparelse tilsvarende 60 % av et årsverk.

HER ER HØRINGSBREVET