Film- og videokonsesjon

Framvisning av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen. Konsesjon gis for inntil fem år.

Det kreves ikke kommunal konsesjon for
•framvisning av film eller video der det ikke kreves betaling for fremvisningen
•framvisning av film eller video i hotellrom

Kommunen og Medietilsynet har rett til å gjennomføre kontroll med at den konsesjonspliktige virksomheten blir drevet i samsvar med de reglene som gjelder.

Film/video som skal framvises, må på forhånd være registrert i Medietilsynets filmregister. Film/video som skal framvises til personer under 18 år, må på forhånd være godkjent av Medietilsynet.

Det skal føres særskilt regnskap over avgiftspliktig framvisning. 

Det skal betales en avgift til Norsk kino- og filmfond på 2,5 % av bruttoomsetningen.