Flott arbeid
Torsdag 19. februar ble brua behørig åpnet av ordfører Espen Granberg Johnsen som klippet snora med et knippe utvalgte til stede. Ordføreren roste arbeidet som Trehuseksperten AS samt selskapet HR-prosjekt har gennomført. Brua inngår i Statens vegvsen sin "Nasjonale verneplan for veger, bruk og vegrelaterte kulturminner" fra 2002, og det stilles store krav til materialbruk og byggeteknikk.  -Et solid stykke arbeid er gjennomført her, konkluderte ordføreren.

Begeistret
Fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen er også begeistret: "Dette er ei sjelden bru, et kulturminne om nå er bevart for mange, mange år framover", slår han fast. Opprinnelig stod brua over elva Finna i Vågå, derav navnet. Brua ble bygget som ei fagverksbru i tre etter et spesielt brubyggingsprinsipp som amerikaneren William Howe tok patent på i 1840. I 1934 ble imidlertid brua demontert på grunn av utbedringer av riksvegen gjennom Ottadalen, og i 1937 ble den montert på plass igjen der den nå står på Lillehammer.

Fortsatt mangler tak samt overflatebehandling av de nye delene, og dette skal utføres i løpet av våren og sommeren. I disse periodene må brua stenges igjen. Restaureringa er ellers finansiert med kommunale midler samt et tilskudd fra Statens vegvesen sin museumsavdeling.