Finna bru

Finna bru er stengt

Finna bru over Mesnaelva er stengt for gangtrafikk p.g.a. betydelige råteskader i bærende konstruksjoner.

Brua stenges som følge av resultater fra årlig kontroll av bruer i Lillehammer, samt målinger av bevegelse i konstruksjonen. Lillehammer kommune vil vurdere mulighet for midlertidige sikringstiltak, men omfattende restaurering er nødvendig for å sikre den gamle trebrua for fremtiden.

Finna bru kommer opprinnelig fra Vågå, der den krysset elva Finna. Brua ble flyttet til Lillehammer i 1937, og har vært et vakkert tilskudd til området ved Stampesletta. Finna bru er bygd som ei fagverksbru i tre i 1868.