Situasjonsbilde ved Kiwi, Røyslimoen

Flom og stengte veier

Her er en oversikt over hvilke veger i Lillehammer kommune som er stengt, og hvilke som nå er åpnet igjen etter flommen. Alle skal nå ha adkomst til sin bolig, og arbeidet med vegene fortsetter mandag 14. juli.
Sist oppdatert fredag 11. juli kl.14.00.
 

Stengt: 

Gamlevegen er stengt for gjennomkjøring. Bæla bru er stengt og innkjøring til Gamlevegen fra nord skjer via Gudbrandsdalsvegen ved HIL, innkjøring til Gamlevegen fra sør skjer via Fagabergvegen.

Gamle Røyslivegen er også stengt, men det er gjennomkjøring via Glimmervegen.

Skogforvalter Lies veg er stengt, men åpnes i løpet av ettermiddagen fredag 11. juli. Fra og med mandag 14. juli vil vegen bli periodevis stengt.

Blomsterbakken har begrenset framkommelighet.
 

Åpnet:

Sigrid Undsets veg

Bælafaret

Fagabergvegen

Linneavegen

Rustadvegen

Geitrudvegen


I Kringsjåvegen ble 18 husstander isolert på grunn av flommen, men onsdag 9. juli opparbeidet Lillehammer kommune en midlertidig adkomst. Den går inn fra Gamlevegen i nord via Gamlevegen 305 over Bjørstad gård.