DSC_0518

Flomsikringstiltak i Bæla ved Bælafaret

Flere boligeiendommer i Bælafaret ble skadet i forbindelse med flom 8. juli 2014. Med bakgrunn i skadene som oppstod har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomført flomsikringstiltak for området langs Bæla nedstrøms Gudbrandsdalsvegen.

Flomsikringstiltakene innebærer erosjonssikring av bredder og elveløp, og skal redusere risiko for nye skader på boligeiendommer og infrastruktur.

Lillehammer kommune gjennomførte frem mot januar 2015 tiltak i den øvre delen av området hvor det ligger kommunale VA-ledninger som fikk skader i forbindelse med flommen i 2014. For flomsikringstiltakene i den resterende delen av området har Lillehammer anmodet NVE om å stå for utførelsen.

NVE har i juni startet opp arbeidene med tiltakene og arbeidene ble avsluttet etter sommeren.

 

Kontakt:
Anders Breili
Tlf. 610 509 30
E-post: Anders.Breili@Lillehammer.kommune.no