25 ledere møtte opp på Høgskolen i Lillehamer for en samling hvor vekst, IKT og inspirasjon sto i fokus. Høgskolen var vert for  samlingen, og IKT-direktør Gunnar Toftegaard åpnet samlingen med å fortelle om hvordan HiL jobber med IKT, og hvordan det påvirker organisasjonen.

Prosjektleder Martin Stok fra Hedmark Kunnskapspark presenterte resultatene fra en undersøkelse som ble sendt ut til IKT-bedriftene og organisasjoner med store IKT-innkjøp på Lillehammer. 18 bedrifter og IKT-avdelinger i det offentlig svarte på undersøkelsen. de 18 bedriftene står for en omsetning på mer enn 700 MNOK og 542 ansatte. I tillegg kommer   Cyberforsvaret og Telenor, med henholdsvis omtrent 300 og 100 ansatte på Lillehammer. IKT er dermed en meget viktig næring for kompetansebaserte arbeidsplasser i Lillehammer.

Sverre Narvesen fra Sintef Raufoss Manufacturing fortalte om hvordan Raufoss-iljøet har satset på fellesskapet og FoU (Forskning og Utvikling) for å bli verdensledende. Avslutningsvis presenterte Gartner Research "the nexus of forces". De kunne fortelle om hvordan IKT er i endring og hvordan utviklingene innenfor sosiale medier, mobilitet, nettskyen og tilgang til informasjon forsterker hverandre.

Nettverket er nå inne i en forprosjektfase, der målsetningen er å finne en felles samarbeidsplattform videre. Bedriftene skal bli kjent med hverandre, og de skal finne konkrete samarbeidsprosjekter som kan jobbes videre med. Oppslutningen så langt viser at bedriftene mener det er behov for et slikt nettverk, og at de ser verdien av å delta.