Ordfører Espen Granberg Johnsen sto for snorklippingen under åpningen. Åpningen er en viktig milepæl for Bohus Lillehammer og Jysk, som får nye og moderne lokaler, og markerer også startskuddet på utviklingen av en ny bydel i området nord for Rosenlund. Kommunestyret i Lillehammer har gjennom kommuneplanens arealdel for perioden 2011-2024 bestemt at byveksten i Lillehammer skal skje nordover, gjennom fortetting og transformasjon av allerede bebygde arealer. Et ca. 530 dekar stort område fra Rosenlund mot Bæla, kalt Byutvikling Nord, skal bli «Lillehammers nye bydel».Sommerhøst 2014 816.JPG

Byplangrepet er å skape en kompakt og flerfunksjonell bydel der boliger og næring kan samlokaliseres. Det skal legges til rette for en blanda bybebyggelse i kvartaler bundet sammen av attraktive gaterom og grønnstruktur. Byplangrepet inneholder prinsipper for utvikling av de fysiske omgivelsene i området, inkludert tetthet, proporsjoner, gate- og bebyggelsesstruktur. 

Bohus Vingrom er kjent for mange, og har vært i drift siden Helge Aune åpnet et selvstendig møbelhus i 1980. Med etableringen i Lillehammer legges Bohus Vingrom ned. Driftselskapet Helge Aune AS, som også drifter Bohus Gjøvik, Hamar og Elverum, drives i dag av Morten Aune.