Folkehelse- på ski

Folkehelse

Helse skapes og opprettholdes der vi lever livene våre. Vi ønsker å gjøre det lett og gøy å ta gode helsevalg. Ikke ved å stadig tenke helse, men gjennom å skape gode arenaer som er basert på sosialt fellesskap, glede og trygghet for hele befolkningen.

Folkehelsearbeid handler om å legge tilrette for en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse.

Folkehelsearbeid handler om levekår og rammebetingelser for helse og angår alle kommunale sektorer.

Et effektivt folkehelsearbeid handler om bevisstgjøring på alle nivåer og ikke minst systematisk informasjon og kunnskapsutveksling mellom alle involverte parter.

(Stategi- og økonomiplan 2014-2017)