folkevalgtopplæring2

Folkevalgtopplæring - Lillehammer kommune

Her finnes program, presentasjoner etc. fra de ulike delene av folkevalgtopplæringen samt brukerhåndbok for iPad og informasjon om First Agenda.

KS' folkevalgtprogram

Folkevalgtopplæringen del 1 - 6. oktober

Program 6. oktober

Presentasjoner 6. oktober  - samlet

 

Folkevalgtopplæring del 2 - 15. oktober

Program 15. oktober

Inntektssystemet - presentasjon 15. oktober 2015

Kommuneplanlegging - presentasjon 15. oktober 2015

Politisk behandling 

 

Folkevalgtopplæring 22. juni 2016

Eierstyring - presentasjon 22. juni 2016

 

Opplæring iPad

Brukerhåndbok for iPad

Opplæring eDagsorden/FirstAgenda

Spørsmål & svar