Iht. fondets vedtekter gis det tilskudd til ulike former for etterutdanning innenfor fagområdet sykepleie, ikke grunnutdanning.
Søkere bør ha arbeidsfelt innen sykepleien innenfor Lillehammer kommunes grenser.

Søknad sendes til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller pr. e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no  

Evt. nærmere opplysninger kan gis av saksbehandler Grim Syverud, tlf. 61 05 05 22, evt. Servicetorget.