Tilsynet ble foretatt den 12. og 13. november i 2014, og konklusjonen fra Fylkesmannen oppsummeres slik:

«Lillehammer kommune sikrer ikke samhandling og koordinerte tjenester til personer med langvarig rusmisbruk og samtidig psykiske lidelser»

Samarbeid
I alt 12 personer fra både Hjemmetjenesten, Tildeling, Psykisk helse og rus samt NAV-kommune er intervjuet av Fylkesmannen i arbeidet med tilsynsrapporten. Fylkesmannen og kommunen har samarbeidet tett i arbeidet med å avdekke forholdet.
-Vi ser alvorlig på konklusjonen i rapporten, sånn skal vi ikke ha det, sier Randi Øverhaug Sagheim, som er konstituert sektorsjef for Velferd i Lillehammer kommune. Hun understreker at kommunen er glad for tilsyn; -Det gjør oss bedre, sier Sagheim.

Mer helhetlig tilbud
Hun mener likevel det er viktig å merke seg at Fylkesmannen ikke har konkludert med at den enkelte tjeneste er for dårlig, men at det er koordineringa av tjenestene som ikke holder mål. -Her skal vi bli bedre, slik at brukerne våre opplever et mer helhetlig og sømløst tilbud, sier sektorsjefen.
Hun presiserer at kommunen også gjør mye bra for denne gruppen. Blant annet er det opprettet et eget tjenesteområde for problematikk knytta til psykisk helse og rus. Håpet er at både brukere og kommune vil se økt effekt også av dette arbeidet i løpet av de kommende åra.