I innstillingen ba rådmannen kommunestyret godkjenne forprosjekt for tilbygg og ombygging av Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum til en total finansieringsramme på 78, 5 millioner kroner. Dette er før moms.

Økonomiske forutsetninger
Rådmannen forutsatte i sin innstilling et tilskudd fra andre på 11,2 millioner kroner som må avklares innen 1.mai 2014, og et samlet ikke-selvfinansierende låneopptak på 27,1 millioner kroner. Formannskapet vedtok å fjerne datoen 1. mai, men beholdt formuleringen at dette tilskuddet skal være på plass før bygging igangsettes.

Viktig for Lillehammer
«I et langsiktig byutviklingsperspektiv er denne utbyggingen viktig for Lillehammer» sier rådmann Christian Fotland. «Lillehammer er – og ønsker å fortsette å være – en kulturby. Det skjer masse spennende innen filmfaget her i distriktet, og med denne investeringen i kinoen vil vi være med å løfte Lillehammer fram som filmby. Når det gjelder Lillehammer kunstmuseum, er det regnet som et av landets mest betydelige kunstmusèer. Med denne utbyggingen vil museet få en etterlengtet bygningsmessig oppgradering».

Stemte imot
Partiet Rødt stemte imot rådmannens innstilling og mente at formannskapet ikke burde gi klarsignal til utbyggingen nå. Rødt mente en heller bør se på de andre tilbudene i konkurransen på nytt, for å vurdere om en kan gjøre det rimeligere.

Fra tre til fem kinosaler
Det er arkitektfirmaet Snøhetta som i fjor vant plan- og designkonkurransen, og tirsdag 7. januar fikk formannskapet og fagutvalget en orientering fra Snøhettas arkitekt om planer og tegninger for bygget. Med tilbygget vil Lillehammer kino få fem kinosaler, mot dagens tre, og Lillehammer kunstmuseum vil blant annet få en egen Weidemannsal.

Kommunestyret avgjør
Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret 23. januar 2014.