Det var Øyvin Aamodt fra Rødt som først foreslo å utsette behandlingen av Helse og velferd-saken fordi han savnet en grundigere redegjørelse for hvilke konsekvenser de ulike tiltakene ville medføre. Aamodt mente politikerne ikke kunne ta gode avgjørelser på dette grunnlaget.

Posisjonspartiene Ap, Sp og SV ønsket ikke utsettelse og begrunnet dette med at det var viktig å komme i gang med tiltak for å oppnå effekt av dem, og at en utsettelse ville forlenge perioden med usikkerhet i organisasjonen.

Saken ble vedtatt utsatt med 7 mot 6 stemmer. Opposisjonspartiene Høyre, Venstre, FrP og KrF støttet Rødts forslag om å utsette behandlingen av saken til neste formannskapsmøte, 13. mai 2014. Rådmannen fikk i oppdrag å utarbeide en sak med mer konkrete beskrivelser av konsekvensene av foreslåtte tiltak.

Neste sak handlet om økonomisk status for Lillehammer kommune 2014 og tiltak for å redusere utgiftene. Opposisjonspartiene la fram alternative tiltak som de ønsket å stemme over punktvis. Da de ikke fikk gjennomslag for dette, ble denne saken også vedtatt utsatt, med 7 mot 6 stemmer, der Rødt stemte sammen med Høyre, Venstre, FrP og KrF. Saken om økonomisk status og tiltak vil bli behandlet i ekstraordinært formannskap 22. april, slik at den kan gå videre til kommunestyret som planlagt 24. april.