Vikingskip

Forsikringer

Ansatte i Lillehammer kommune er omfattet av følgende forsikringsordninger:

  • Kollektiv gruppeliv, yrkesskade og yrkesulykke hos Protector Forsikring
  • Reiseforsikring på tjenestereise gjennom Europeiske Forsikring