Arbeidetet innebærer også ny asfaltering og at lønnetreet ved Shell fjernes. Treet er svekket og preget av dårlige vekstvillkår. Det er også til hinder for framkommeligheten, derfor tas treet ned og erstattes med et nytt som plantes på innsiden av fortauet.