Forurenset grunn

Nyheter og kunngjøringer – Forurenset grunn ikon

Forurenset grunn

Grunnen kan karakteriseres som forurenset når den inneholder forhøyede konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer. Forurenset grunn kan være skadelig for mennesker og naturmiljøet.
2016-02-10

Tjenesteområde Byggesak

Tjenesteområde Byggesak omfatter byggesak, seksjonering og eiendomsskatt. Se menypunktene på venstre side for nærmere informasjon om de enkelte fagområdene.

2011-04-02

Veiledning byggesak

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 11.30-14.30.
2011-06-01
Byplanen

Byplanen

Byplan for Lillehammer - kommunedelplan for det sentrale byområdet, ble vedtatt i 2006. Planen ligger ikke i kommunens kartløsning. Planens dokumenter finnes i listen til høyre.

2011-07-22
Foto: @jorunn68

Plan og miljø

Tjenesteområdet omfatter fagområdene arealplan, miljø, vassdragsforvaltning, GIS, kart, oppmåling og delesak.
2011-06-22
Akutt forurensing

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til Brannvesenet og kommunen.
2011-04-02

Åpen brenning

I Lillehammer kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Forskriften setter forbud mot bl. a. bråtebrenning, annen brenning av avfall og halmbrenning med visse unntak.

2011-06-01