Hallen er åpen for frigåing på følgende tidspunkter:
 
 
 
 

Lørdag 23.12.17:
Puck og kølle tillatt  13.00 – 15.00        Uten puck og kølle  15.00 – 17.00 

Onsdag 27.12.17:
Puck og kølle tillatt  12.30 – 14.30        Uten puck og kølle  14.30 – 16.30 

Torsdag 28.12.17:
Puck og kølle tillatt  13.30 – 15.30        Uten puck og kølle  15.30 – 17.30 

Tilbudet er gratis.

Det er også flere islagte plasser rundt omkring i kommunen for utendørs skøytemoro.
Her er en oversikt over plasser som er islagte og klare for bruk pr. 22.12.17:
Sportsplassen
Norbana
Vingar skole
Ekrom skole
Søre Ål skole
Hestehoven
Buvollen skole
Carl Haugens veg, Fåberg
Jørstadmoen skole
Saksheim barnehage/grendehus
Vingrom skole
Vingnesvika