Sportsplassen skateanlegg_500x333

Søknadsfrist; onsdag 15.november 2017

Spillemidler til idrett og friluftsliv

For nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og friluftsanlegg kan det søkes støtte til bygging og rehabilitering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Søkere kan være idrettslag, foreninger tilsluttet DNT, andelslag, stiftelser, offentlige instanser eller andre sammenslutninger uten kommersielle formål. 

2016-09-29

Båndtvang

Forskrift om hundehold i Lillehammer kommune Fastsatt av Lillehammer kommunestyre den 27.09.2007, med hjemmel i lov av 4.juli 2003 om hundehold (hundeloven), §§ 6, 9 og 11.

2011-04-02

Skiløyper

Det er et rikholdig skiløypenett i Lillehammer kommune. 

Der skiløypene ligger i kommunegrensen er det også ofte forbindelse til skiløypene i nabokommunene.

2011-06-23