Frisklivssentralen.png

Frisklivssentralen skal ha tilbud til personer som har behov for hjelp og støtte til å endre levevaner. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på frisklivssentralens tilbud. Sentralen tilbyr individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivsresept
Du kan henvises til frisklivssentralen gjennom frisklivsresept eller du kan delta på aktiviteter og kurs på eget initiativ.

Den interkommunale frisklivssentralen har kontor på Jorekstad.

Kontaktinfo: frisklivssentralen@helse-sg.no Telefon: 954 76 164
Telefontreffetid: mandag – fredag kl.9.00 – 15.00