Pcskjerm

Full uttelling for nettsider

Lillehammer kommune har fått seks stjerner og dermed full pott for nettsidene sine. Det ble klart tirsdag 24. august da Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, kunngjorde resultatet for alle landets kommuner. Kun 22 av totalt 428 kommuner har fått seks stjerner for nettsidene sine.

 

 

Difi vurderer nettsidene etter hvor tilgjengelige de er, hvor godt de er tilpasset brukeren og hvor nyttig innholdet er. Hele 650 kommunale og statlige nettsteder blir gjennomgått hvert år. Den årlige kvalitetsvurderinga er et virkemiddel i arbeidet med å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på offentlige nettsteder.