Difi vurderer nettsidene etter hvor tilgjengelige de er, hvor godt de er tilpasset brukeren og hvor nyttig innholdet er. Hele 650 kommunale og statlige nettsteder blir gjennomgått hvert år. Den årlige kvalitetsvurderinga er et virkemiddel i arbeidet med å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på offentlige nettsteder.